Ołtarze, święte postaci, ramy do świętych obrazów – rzeźbione w drewnie – tym zajmuje się Jan Wątor ze Stróży. Drewniane ołtarze, ławy, ramy obrazów, wyrzeźbione przez Jana Wątora, tworzą klimat wielu kościołów. W pracowni Jana panuje niezwykły nastrój. Obserwując artystę podczas pracy ma się wrażenie , że drewno jest mu całkowicie posłuszne, a każdy ruch jest precyzyjny. Jak sam mówi, jest szczęśliwym człowiekiem – przez całe życie robi to, co kocha.