Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jak i gdzie składać wnioski:
Wszystkie wnioski należy składać od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r. poprzez generator internetowy dostępny na naszej stronie

lub bezpośrednio ze strony programu
 www.dzialajlokalnie.pl

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty programowe.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, działających na terenie gmin powiatu myślenickiego. Program “Działaj Lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności, w których mieszkańcy współpracują i dbają o zaspokojenie lokalnych potrzeb.

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS uczestniczy w programie od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Kto może wziąć udział w konkursie:
W programie “Działaj Lokalnie” uczestniczą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (min.3 osoby pełnoletnie) składające wnioski za pośrednictwem innych organizacji.

Maksymalna kwota dofinansowania:
do 6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana na konto przed realizacją zadania)
Długość trwania projektu:
Minimum 3, a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 20.05.2017 r. do 31.12 2017 r.
Wkład własny:
Wymagany jest wkład w wysokości 25%; w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%.

Przed przystąpieniem do programu zobacz do Regulaminu!
ZŁÓŻ WNIOSEK (pod linkiem)

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ

REGULAMIN