Kandydaci na ekspertów oceniających w ramach projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe min. licencjat,
  • posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne na przestrzeni ostatnich 4 lat we wdrażaniu przedsięwzięć projektowych w tym w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków,  brać  udział w szkoleniach przed rozpoczęciem oceny wniosków oraz mieć możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą oceniane przy użyciu formularza elektronicznego.

Eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za ocenę wniosków.

Prace związane z oceną odbywają się na zasadzie wolontariatu na podstawie zawartego porozumienia wolontariackiego.

W załączeniu do pobrania Formularz Zgłoszeniowy<klik>.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:fundacja@arts-fun.pl w terminie do 20 sierpnia 2018 roku.