Serdecznie zapraszamy II Galę Kalejdoskopu Partnerstwa – 12 października o godz. 18.00 w Dobczycach (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43). Gala jest świętem osób zaangażowanych społecznie, jest także świętem organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji działających dla lokalnej społeczności Myślenic i Dobczyc. Będzie to okazja do prezentacji wspólnych działań i docenienia osób poświęcających się na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. W ramach gali odbędzie się koncert niezwykle energetycznej Kapeli Tomka Pawlaka oraz występ sekcji wokalnej MGOKiS Dobczyce. Przewidziano także kiermasz i aukcję na rzecz Funduszu Stypendialnego „Kalejdoskop Pasjonatów”.

Na gali przyznany będzie już po raz drugi Fundusz Stypendialny Kalejdoskop Pasjonatów . Od 24 września do 5 października (do godz. 24:00) można składać wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi właśnie podczas Gali podsumowującej Kalejdoskop Partnerstwa w Dobczycach. Celem KALEJDOSKOPU PASJONATÓW jest wspieranie pasjonatów w rozwoju pasji, poprzez ufundowanie jednorazowych stypendiów finansowych przeznaczonych na realizację swoich pasji. Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili aplikowania spełnia poniższe kryterium: tj. jest mieszkańcem/ką Gminy Myślenice lub Dobczyce, rozwija swoją pasję i dzieli się nią z innymi, została zgłoszona przez organizację/instytucję lub sama zgłosiła swoją kandydaturę (regulamin uwzględnia zgłoszenia dokonane przez samego pasjonata). Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: http://arts-fun.pl/…/fundusz-stypendialny-kalejdoskop-pasj…/

Projekt “Kalejdoskop partnerstwa” jest partnerskim projektem realizowanych w ramach programu Partnerstwa PAFW. Inicjatorami partnerstwa są absolwenci różnych programów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności z terenu Myślenic i Dobczyc, którzy wyszli ze wspólną inicjatywą partnerstwa: Fundacja ARTS: Ośrodek Działaj Lokalnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach: Program Rozwoju Bibliotek, Seniorzy w akcji, Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program Równać szanse oraz osoby Agnieszka Dudek – mobilny doradca, Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk – absolwenci Programu Liderzy PAFW. Do partnerstwa w 2018 r. dołączyło także dobczyckie stowarzyszenie KAT. Celem projektu jest wsparcie działań grup i organizacji oraz instytucji działających na terenie gmin Myślenice i Dobczyce i stworzenie narzędzi (Kalendarz, Kawiarenki Obywatelskie, mikrogranty, fundusz stypendialny) służących dobru wspólnemu, które pozwolą na: wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepszą współpracę i komunikację.