Fundacja ARTS poszukuje na stanowisko “koordynatora/koordynatorki projektów”, który/a dołączy do naszego zespołu w okresie wrzesień 2020.

Do zadań będzie należało przede wszystkim:

 • Wsparcie działań misyjnych Fundacji i realizowanych przez nią projektów;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji (telefonicznej, elektronicznej; listownej) związanej z koordynacją projektów;
 • Zarządzanie całością planowanych działań w ramach realizowanego projektu wspierane przez Zarząd Fundacji oraz w kwestiach merytorycznych przez zespół projektowy;
 • Realizację działań zgodnie z harmonogramem i prawidłowością procesów rozliczeniowych, monitoring i ewaluację prowadzonych działań oraz kontakt z instytucją grantodawczą.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • Płynnej znajomości języka polskiego oraz sprawności i lekkości w posługiwaniu się nim w mowie i piśmie;
 • Minimum rocznego doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, albo w innego rodzaju działalności prospołecznej lub proobywatelskiej (w tym doświadczenie uzyskane na zasadzie wolontariatu, stażu);
 • Ukończenia (lub bycia w trakcie) studiów w zakresie tematycznym zbieżnym z działalnością Fundacji (np. zarządzanie, nauki społeczne, dziennikarstwo lub podobne);
 • Sprawnej obsługi komputera;
 • Dyspozycyjności w czasie pracy biura Fundacji (poniedziałek-piątek). Uwaga: obecnie – praca jest wykonywana częściowo w biurze Fundacji, częściowo zdalnie. Możliwe są zmiany organizacji pracy, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub równorzędną umowę cywilno-prawną w wymiarze 1/2 etatu;
 • Współpracę z niewielkim, przyjaznym zespołem Fundacji;
 • Możliwość uczestnictwa w realizowaniu misji i celów Fundacji;
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach Fundacji lub innych wydarzeniach adresowanych do przedstawicieli sektora pozarządowego;
 • Sposobność do zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • Miesięczny okres próbny.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie wypełnionego kwestionariusza (w języku polskim) na adres fundacja@arts-fun.pl do 26 sierpnia 2020 roku. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Praca w Fundacji – oferta”. Ewentualne pytania należy wysyłać na adres fundacja@arts-fun.pl  (wpisując w temacie „Praca w Fundacji – pytania ”). Wybrani kandydaci/kandydatki zostaną zaproszeni/zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną 31 sierpnia pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00.