Od września 2020 roku Fundacja ARTS w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) planuje uruchomienie Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Obywatelskiego – K-ORSO.
Działanie tego Ośrodka będzie odbywać się w dwóch aspektach, opartych na uzupełniających się działaniach.

K-ORSO- Działania Obywatelskie – obejmujące swoim zakresem

 • Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnym, z zakresu form wsparcia, wsparcia, stały monitoring NGO, świadczenie wieloaspektowego poradnictwa (stacjonarnego, elektronicznego,
  telefonicznego, mobilnego) i doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. celu wzmocnienia ich działalności.
 • Organizowanie profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów.
 • Wspieranie różnych podmiotów i grup lokalnych w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania.
 • Pomoc w zawiązywaniu partnerstw tematycznych dla realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w zakresie dziedzictwa.

  K-ORSO działania na rzecz dziedzictwa
  DZIEDZCTWO W DZIAŁANIU-DZIAŁANIE W DZIEDZICTWIE
 • Wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie w zakresie projektów związanych z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem lokalnym.
 • Utworzenie CROWDSOURCNGOWEJ APLIKACJI do samodzielnej inwentaryzacji, digitalizacji , archiwizacji i promocji dziedzictwa lokalnego.

  Rozpoczynamy konsultacje w wyżej wymienionym zakresie. Zachęcamy do współpracy. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam na przeanalizowanie zakresu planowanego wsparcia. Odsyłamy Państwa do strony K-ORSO, gdzie znajdą
  Państwo wszystkie niezbędne informację na temat funkcjonowania Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Obywatelskiego – K-ORSO. Liczymy na miłą współpracę.


  Pozdrawiamy Państwa serdecznie,
  Zespół fundacji