🦅„Nie ma żadnego innego ptaka, który mocniej niż sokół wędrowny jest przywiązany do swojej ojczyzny i lęgowiska” – tak o sokole wypowiadał się Otto Kleinschmidt, niemiecki ornitolog z początku XX w. Mimo, że charakterystyka dotyczyła bezpośrednio omawianego ptaka, to opis ten sprawdza się także w przypadku organizacji, która obrała go za swojego patrona.

🦅 mowa o Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Gniazdo w Zakopanem – oddziale historycznego Związku TG „Sokół”, którego historia rozpoczęła się 154 lata temu we Lwowie. Motto organizacji: w zdrowym ciele zdrowy duch wyraża jej misję: po dziś dzień sokole gniazda propagują sport, gimnastykę i zdrowy styl życia, dbają o podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzują sporty letnie oraz zimowe.

🦅 obecnie Związek Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce reprezentuje 58 organizacji z Polski, w tym gniazdo w Zakopanem – którego jesteśmy partnerem w projekcie „Zakopane – Lider Zmiany. Miejsce Społecznej Aktywności”. W ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja ARTS wraz z zakopiańskim Sokołem buduje nową ścieżkę archiwizacyjną. To właśnie na temat sokolich gniazd z Polski zarchiwizujemy najbardziej cenne materiały na platformie Otwartego Systemu Archiwizacji: odnajdziemy najstarszych sokolników oraz sokolice z Polski, a ich osobiste historie będą dla nas priorytetem. Przeprowadzimy warsztaty wydobywcze w Zakopanem dla gniazd sokolich z Polski, do pracy wykorzystamy m.in.: bezpłatną aplikację #EtnoStoria, która ułatwi rozwój sieci współpracy.

🦅 efekty pracy zgromadzimy w publikacji, która stanie się nie tylko zbiorem materiałów archiwalnych i historii poszczególnych Sokołów opartych na wątkach pamięci społeczno-kulturowych (tj. historie lokalne, mikrohistorie, wspomnienia członków_iń danego Sokoła), ale także pogłębi refleksję nad sokolstwem z perspektywy praktyk kulturowych, tj. jako dziedzictwa niematerialnego i jego współczesnych odniesień, które można wpisać na krajową reprezentatywną listę NDK, co następnie otwiera drogę do starań o wpisanie na światową listę UNESCO.

🦅 zachęcamy do przyjrzenia się pracom i śledzenia mapy sokolnictwa polskiego na
➡️https://tgsokol.dziedzictwo.arts-fun.pl/

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

OFOP
Centrum Archiwistyki Społecznej
Fundacja Arts
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Gniazdo w Zakopanem