Za nami już 7 spotkanie naszego projektu: “TG “Sokół” Zakopane Lider Zmiany. Miejsce Społecznej Aktywności”, który realizujemy wspólnie z Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Gniazdo w Zakopanem
Siedem miesięcy minęło zdecydowanie za szybko, jednak już teraz widać efekty wspólnego wysiłku. W znajomym już gronie rozmawialiśmy zatem o tym, co udało się osiągnąć, a jakie wyzwania jeszcze przed nami.

Czego udało się dokonać?
1️⃣ współpraca z dwoma kluczowymi partnerami: Centrum Archiwistyki Społecznej oraz OFOP
2️⃣ pozyskanie 12 patronatów: honorowych oraz medialnych
3️⃣ siedem wyjazdowych spotkań sieciujące
4️⃣ zarchiwizowane oraz udostępnione zbiory w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym na portalu ZbiorySpoleczne.pl: https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_1123
5️⃣ rozwój platformy projektowej https://tgsokol.dziedzictwo.arts-fun.pl/
6️⃣ spotkanie z przedstawicielką NID-u oraz prace w związku z wpisaniem dziedzictwa Sokołów na krajową listę dziedzictwa niematerialneg

Co w planach na najbliższe tygodnie?
🔘 kolejne spotkania i wywiady z gniazdami Towarzystw Gimnastycznych “Sokół”
🔘 publikacja materiałów wideo na platformie YouTube gniazda w Zakopanem;

Zostańcie z nami, by śledzić postępy na bieżąco.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

#NarodoweCentrumSokolstwa