Dziedzictwo jest nieustannym procesem – wraz ze zmianą pokoleń lub społeczności zamieszkujących dany obszar elementy dziedzictwa lub wartości mu przypisywane mogą się zmieniać.

Czasem przypominają o trudnej przeszłości, jak na przykład cmentarz będący śladem społeczności, której nie ma już na danym terenie w wyniku przesiedleń. Niektóre elementy przeszłości mogą utracić swoje znaczenie, a inne zyskać.

Dziedzictwo jest zakorzenione w teraźniejszości – z jednej strony jest naszym łącznikiem z przeszłością, z drugiej strony stanowi inspirację dla działań podejmowanych tu i teraz

Powyższy tekst pochodzi z broszury “Lokalne dziedzictwo – jak o nim opowiadać” wydanej przed Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa

Chcesz dowiedzieć się jak zgłosić wydarzenie? – skontaktuj się z nami – jesteśmy regionalnym koordynatorem EDD w województwie małopolskim https://edd.nid.pl/koordynatorzy/fundacja-arts/