Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS w partnerstwie z Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza młode organizacje pozarządowe (działające maks. 5 lat) i grupy nieformalne (min. 3 osoby) do udziału w konkursie grantowym „NOWEFIO – Zachowując Historię Społeczności”.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości

6 000 zł – 9 000 zł

Wsparcia finansowe i merytoryczne, ma stać się impulsem do działania w lokalnych społecznościach w obszarze ochrony dziedzictwa. Środki można przeznaczyć m.in.: na prace archiwalne – opracowanie zbiorów i ich udostępnienie, a także rozmaite działania wokół tych zbiorów – oraz zakupy materiałów i sprzętów potrzebnych do codziennej pracy.

Do konkursu można zgłaszać się w okresie
od 8 kwietnia 2024 do 8 maja 2024 do godz. 16.00

Zapraszamy do zapoznania się z:

Regulaminem konkursu

Regulamin konkursu NOWEFIO – Zachowując Historię Społeczności

oraz pozostałą dokumentacją projektową

wniosek NGO – 2024A

wniosek Grupa Patron – 2024A

wniosek Grupa Samodzielnie – 2024A

WNIOSKI MOŻNA SKLADAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM

GENERATORA WNIOSKÓW

oraz https://zachowujachistoriespolecznosci.arts-fun.pl/