W 2024 roku Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS wraz z Partnerem Centrum Archiwistyki Społecznej przeprowadziła  konkurs NOWEFIO Zachowując Historię Społeczności.

W ramach procedury konkursowej złożono 86 ofert.

Do oceny  zaangażowano 27 ekspertów i ekspertek.

Na podstawie dokonanych ocen rozdzielono 26 dotacji o łącznej wartości 195 000,00 złotych.

GRATULUJEMY!

Już w roku 2025 zapraszamy na kolejny konkurs.

WYNIKI KONKURSU są dostępne na stronie NOWEFIO Zachowując Historię Społeczności