W roku 2013 Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS dołączyła do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jego celem jest aktywizowanie mieszkańców małych miejscowości wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego oraz pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. W ramach programu Działaj Lokalnie przyznajemy dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

działaj lokalnie

W ramach Programu, grantem do 6 000 zł. wspierane są działania realizowane w zakresie kultury, edukacji, rozwoju oferty turystycznej, spraw społecznych, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i innych.

W 2013 roku, dzięki Programowi Działaj Lokalnie, przyznaliśmy 8 dotacji o łącznej wysokości ponad 41 800 złotych. W kolejnej edycji Działaj Lokalnie w roku 2014 dofinansowaliśmy 13 projektów na kwotę ponad 55 000 złotych, zaś w 2015 roku 16 projektów na sumę 55 000 złotych. Wśród beneficjentów prócz stałych bywalców pojawiają sie nowe organizacje i grupy mieszkańców, którzy chcą wspólnie zmieniać swoje otoczenie. Każdy z projektów jednoczył ludzi i pokazywał, że razem łatwiej jest wyzwolić społeczną energię. Oby więcej takich inicjatyw!

1 procent

Udostępnij