• WSPIERAMY ? społeczność lokalną oraz wzmacniamy struktury NGO w regionie poprzez programy grantowe: Działaj Lokalnie i FIO Małopolska Lokalnie, a także poprzez poradnictwo w zakresie aplikowania o granty.
 • REALIZUJEMY ? własne projekty, programy i kampanie edukacyjne oraz programy dla młodzieży.
 • STAWIAMY SOBIE WYZWANIA ? szukamy nowych pomysłów, podejmujemy nowe przedsięwzięcia mające na celu rozwiązywanie lokalnych problemów. Podejmujemy się działań , które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość.
 • EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ ? Prowadzimy szkolenia, spotkania konsultacyjne. Edukujemy różne grupy, m.in. z zakresu NGO, promocji zdrowia. Organizujemy kursy dla młodzieży. Podnosimy kompetencje przedstawicieli III-ciego sektora w regionie zarówno wśród kadry Fundacji, jak i osób współpracujących z nią w ramach wolontariatu. Nasi eksperci posiadają duże  doświadczenie w pozyskiwaniu środków, tworzeniu dokumentów oraz realizowaniu projektów społecznych o wysokich budżetach.
 • INICJUJEMY ? mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za cel stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.
 • POMAGAMY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ? promujemy i wspieramy struktury NGO w regionie. Realizujemy konkursy grantowe i finansowo wspieramy najciekawsze inicjatywy.
 • RÓWNAMY SZANSE ? poprzez działalność non-profit oraz animację życia społecznego. Nasze programy kierujemy do zwykłych ludzi, którzy chcę coś zrobić.
 • PROMUJEMY ? dorobek twórców, artystów i rękodzielników ludowych z regionu Ziemi Myślenickiej. Dążymy do zachowania go dla przyszłych pokoleń.
 • WSPÓŁPRACUJEMY ? do prowadzenia działań zawsze szukamy sojuszników ? grup nieformalnych, lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców.
 • INFORMUJEMY ? poprzez stronę internetową, facebook oraz mailing o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach.
 • WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI ? przygotowujemy i realizujemy projekty z chętnymi do współpracy gminami i innymi instytucjami otwartymi na innowacje społeczne.
 • OTWIERAMY SIĘ ? jesteśmy chętni do współpracy oraz wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że uda nam się zarażać inspiracją i chęcią do działania również innych ludzi.

Udostępnij