FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, POWOŁANA AKTEM NOTARIALNYM, POWSTAŁA W 2008 ROKU
 
CELE FUNDACJI OKREŚLA JEJ STATUT 

 

Statute of “ARTS” – Foundation for the Arts, Adventure and Pleasures

Statut Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS