kalejdoskop-partnerstw

 

  1. Jaki jest cel projektu Kalejdoskop Partnerstwa?

Celem projektu jest skoordynowanie działań podmiotów III sektora i stworzenie narzędzi  (Kalendarz, Kawiarenki Obywatelskie) służących dobru wspólnemu, które pozwolą na: wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepszą współpracę i komunikację różnych grup działających na rzecz lokalnych środowisk.
W pierwszym rzędzie Kalejdoskop partnerstwa  kierujemy do  grup i organizacji oraz instytucji działających na terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Kolejną grupą odbiorców są mieszkańcy. Dzięki zintegrowanemu kalendarzowi będą mogli dowiedzieć się o imprezach odbywających się w ich sąsiedztwie i będą mogli włączyć się w działania partnerów.

  1. Charakterystyka Grupy Inicjatywnej.

Partnerstwo jest po to, aby zadziało się coś nowego. Siłą naszego partnerstwa jest różnorodność.  

Lider Partnerstwa : Fundacja ARTS – Ośrodek Działaj Lokalnie.
Realizuje projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Poprzez działalność granatową (od roku 2013) wspiera inicjatywy i pomysły lokalnych NGO / grup realizujących ważne dla lokalnej społeczności. Ma doświadczenie w realizowaniu pozyskiwaniu i rozliczaniu środków projektów, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze lokalowe i sprzętowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach: Program Rozwoju Bibliotek, Seniorzy w akcji.
Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców i postrzegane jako najbardziej innowacyjne i przyjazne  “Ciekawe miejsce ciekawych ludzi”. Realizator ciekawych projektów, niekonwencjonalnych wystaw, współorganizator Dobczyckiego Klubu Mam, inicjator Klubu Kulturalnego Kibica.

Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program Równać szanse.
organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym; realizator  programów i projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących zagadnień kultur i edukacji. Skupia niezależnych twórców i animatorów kultury.

Agnieszka Dudek – mobilny doradca. Koordynuje działania 6 mobilnych doradców, których zaprosi do współpracy podczas projektu, w ramach rozpowszechnienia w mediach społecznościowych idei projektu.

Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk ? Program Liderzy PAFW.
Inicjatorzy i koordynatorzy projektów społecznych. Mają doświadczenie w animowaniu i prowadzeniu grup i działaniach PR.

  1. W jaki sposób projekt wykorzystuje zasoby PAFW?

Każdy z partnerów grupy inicjatywnej ma za sobą doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć:  kulturalnych,  sportowych,  integracyjnych,  edukacyjnych. Działamy w różnych obszarach tematycznych i na rzecz różnych grup. Angażując się w partnerstwo będziemy wprowadzać i sieciować środowiska nam najbliższe.
Na terenie powiatu byliśmy pionierami takich  działań jak:  klub kulturalnego kibica, wprowadzenie programu grantowego Działaj lokalnie i FIO,  organizacja: pierwszych zawodów Speed-ball w Polsce, Międzynarodowego festiwalu folklorystycznego,  Przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych.

W projekt partnerstwa inwestujemy nasze doświadczenie oraz wiarygodność wypracowaną w dotychczasowych działaniach. Mieliśmy możliwość poznania lokalnych środowisk – ich potrzeb i problemów. Mamy doświadczenie we współpracy z samorządami oraz innymi partnerami instytucjonalnymi..  

  1. Najważniejsze działania w ramach projektu.

–  Animacja grupy inicjatywnej

– Współpraca z partnerami (wsparcie dla wydarzeń i przedsięwzięć, działania promocyjne)

– Kalejdoskop wydarzeń – stworzenie zintegrowanego Kalendarza Partnerstwa

– Cykl Kawiarenek Obywatelskich dla organizacji pozarządowych  grup nieformalnych

– Założenie Funduszu Stypendialnego

– Organizacja Balu Charytatywnego

  1. Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z dobra wspólnego? Jaką zmianę w społeczności przyniesie realizacja projektu?

Mieszkańcy będą mieli możliwość udziału  wydarzeniach organizowanych przez partnerów, Wielu z nich po raz pierwszy otrzyma  pełną informację o organizacjach i innych podmiotach oraz  wartościowych działaniach, które prowadzą  terenie Gmin Myślenice i Dobczyce. Liczymy także, że zachęci to mieszkańców do włączenia się w działania organizacji lub podejmowania nowych wyzwań i realizowania nowych pomysłów. Zachętą do takiej aktywności będzie możliwość starania się o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego.

1 procent


KOLEKCJA ONLINE

THE COLLECTION ONLINE

1% na działanie w dziedzictwie – dziedzictwo w działaniu

Wesprzyj nas

1% FOR ACTION IN HERITAGE – HERITAGE IN ACTION

ARTS REGIONALNYM KOORDYNATOREM EDD

Zorganizuj wydarzenie

Pozostań w kontakcie

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz maila, napisz na Facebooku lub wypełnij poniższy formularz i oczekuj odpowiedzi od nas.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast