Celem projektu jest skoordynowanie działań podmiotów III sektora i stworzenie narzędzi służących dobru wspólnemu, które pozwolą na: wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepszą współpracę i komunikację różnych grup działających na rzecz lokalnych środowisk. W pierwszym rzędzie “Kalejdoskop partnerstwa”  kierujemy do  grup i organizacji oraz instytucji działających na terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Kolejną grupą odbiorców są mieszkańcy. 

AKTUALNOŚCI

O KALEJDOSKOPIE

PARTNERZY GRUPA INICJATYWNA

PARTNERZY KALEJDOSKOPU

KALENDARZ – KALEJDOSKOP PARTNERSTWA