Lider Partnerstwa : Fundacja ARTS – Ośrodek Działaj Lokalnie.
Realizuje projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Poprzez działalność granatową (od roku 2013) wspiera inicjatywy i pomysły lokalnych NGO / grup realizujących ważne dla lokalnej społeczności. Ma doświadczenie w realizowaniu pozyskiwaniu i rozliczaniu środków projektów, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze lokalowe i sprzętowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach: Program Rozwoju Bibliotek, Seniorzy w akcji.
Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców i postrzegane jako najbardziej innowacyjne i przyjazne  “Ciekawe miejsce ciekawych ludzi”. Realizator ciekawych projektów, niekonwencjonalnych wystaw, współorganizator Dobczyckiego Klubu Mam, inicjator Klubu Kulturalnego Kibica.

Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program Równać szanse.
organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym; realizator  programów i projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących zagadnień kultur i edukacji. Skupia niezależnych twórców i animatorów kultury.

Agnieszka Dudek – mobilny doradca. Koordynuje działania 6 mobilnych doradców, których zaprosi do współpracy podczas projektu, w ramach rozpowszechnienia w mediach społecznościowych idei projektu.

Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk – Program Liderzy PAFW.
Inicjatorzy i koordynatorzy projektów społecznych. Mają doświadczenie w animowaniu i prowadzeniu grup i działaniach PR.