Podobno każde miejsce ma swojego anioła. Halina Jasińska z Sułkowic tworzy ogrody. Każdy jej ogród ma takiego anioła. Malowany na drewnie, mieszkający wśród kwiatów, traw, krzewów i drzew żyje własnym życiem. Obie formy twórcze mają dla artystki znaczenie szczególne. W ogrodach Pani Haliny spotkać można także malowane kapliczki z kolorowymi wizerunkami Matki Boskiej.