HANDMADE IN WIŚNIOWA.
WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA

O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa

(wersja drukowana i elektroniczna). Książka udostępniona w wolnym dostępie.

Handmade in Wiśniowa (ebook PDF) – POBIERZ
Handmade in Wiśniowa (ebook pełna wersja PDF) – POBIERZ
Handmade in Wiśniowa (epub) – POBIERZ

Monografia jest jednym z efektów dwuletniego (2018-2019) projektu badawczo-animacyjnego. Organizatorem projektu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej a głównym partnerem Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Partnerami: Gmina WiśniowaGminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Koordynatorką naukowo-merytoryczną projektu jest dr Joanna Dziadowiec-Greganić, adiunkt w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w latach 2018-2019, przewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World – organizacji konsultacyjnej UNESCO i ECOSOC.

Koordynatorką organizacyjną projektu jest Agnieszka Wargowska-Dudek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej w latach 2015-2019, Zarząd Fundacji ARTS.

Logo projektu: Natalia Nowacka, Lipniczanka, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zastępca dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Celem wydarzenia Małopolskich Targów Książki było przybliżenie szerokiej publiczności ostatnich (opublikowanych w latach 2015-2020) małopolskich pozycji wydawniczych, których tematyką jest dziedzictwo widziane z perspektywy lokalnej: dziedzictwo zapisane oddolnie tj. przede wszystkim z inicjatywy i przez przedstawicieli społeczności lokalnych – bezpośrednich depozytariuszy dziedzictwa.
Małopolskie Targi Książki były jednym z głównych wydarzeń Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.