2020

2019

2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Informacja dodatkowa 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Informacja dodatkowa 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

2016

Bilans 2016

Informacje ogólne 2016

Informacje uzupełniające do bilansu 2016

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

2015

Bilans 2015

Informacje ogólne 2015

Informacje uzupełniające do bilansu 2015

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

2014

Bilans 2014

Informacje ogólne 2014

Informacje uzupełniające do bilansu 2014

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

2013

Bilans 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Rachunek wyników 2013

2012

Raport finansowy za rok 2012

Raport merytoryczny za rok 2012

2011

Raport finansowy za rok 2011

2010

Raport merytoryczny i finansowy za rok 2010

2009

Raport Finansowy Fundacji ARTS 2009

Raport merytoryczny i finansowy za rok 2009