Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

 

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

 

Raport finansowy za rok 2012

Raport merytoryczny za rok 2012

 

Raport finansowy za rok 2011

 

Raport merytoryczny i finansowy za rok 2010

 

Raport Finansowy Fundacji ARTS 2009

Raport merytoryczny i finansowy za rok 2009