Zachowanie dorobku artystów m. in. twórców ludowych, rękodzielników Ziemi Myślenickiej, upowszechnienie informacji na ich temat. Wspieranie dialogu pomiędzy pokoleniem XX wieku, a pokoleniem przełomu wieków XX i XXI…

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie !