FIO Małopolska Lokalnie Południe – możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

16 lipca 2018 rusza nabór projektów do konkursu  „FIO Małopolska Lokalnie Południe”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub/i rozwój organizacji. Nabór projektów od 16 lipca i potrwa przez 30 dni

Jeśli chcesz opowiedz nam o swoim pomyśle ZGŁOŚ POMYSŁ, a my pomożemy ci przygotować wniosek!

Składanie wniosków odbywa się przez GENERATOR WNIOSKÓW.

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji.

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w południowej części województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w podejmowanie inicjatyw oddolnych. Zatem będziemy wspierać ludzi i organizacje, które chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Nabór projektów przewidziano od 16 lipca i potrwa przez 30 dni.

Jeśli chcesz opowiedz nam o swoim pomyśle, organizatorzy pomogą przygotować wniosek!

Składanie wniosków będzie odbywać się on poprzez generator wniosków dostępny tutaj: GENERATOR WNIOSKÓW.

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie Południe prowadzony jest równolegle w 4 subregionach, a powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz  Fundacji Horyzont360.