Wyniki ewaluacji końcowej projektów realizowanych w ramach FIO Małopolska Lokalnie – Południe – Edycja 2018 i 2019

Diagnoza działań na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób podejmowanych na terenie powiatu myślenickiego 2012

Obywatelskie Porozumienie na rzecz zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego 2012