fio małopolska lokalnie

FIO jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Program jest realizowany w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

W ramach programu FIO Małopolska Lokalnie podstawowym narzędziem wsparcia są mikrodotacje natomiast narzędziami wspomagającymi, które wykorzystujemy są  szkolenia, doradztwo oraz animacja.

W ramach programu w kolejnych latach przyznaliśmy dotacje o następujących łącznych kwotach:

Edycja 2014 – 155 000 zł

Edycja 2015 – 215 000 zł

Edycja 2016 – 207 000 zł

Edycja 2017 – 205 000 zł

Od 2014 do 2017 roku Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS była jednym z czterech subregionalnych Operatorów w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. W latach 2018-2019 program funkcjonował jako  FIO Małopolska Lokalnie Południe


KOLEKCJA ONLINE

THE COLLECTION ONLINE

1% na działanie w dziedzictwie – dziedzictwo w działaniu

Wesprzyj nas

1% FOR ACTION IN HERITAGE – HERITAGE IN ACTION

ARTS REGIONALNYM KOORDYNATOREM EDD

Zorganizuj wydarzenie

Pozostań w kontakcie

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz maila, napisz na Facebooku lub wypełnij poniższy formularz i oczekuj odpowiedzi od nas.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast