Od 2014 roku Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS jest jednym z czterech subregionalnych Operatorów w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie.

FIO jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Program realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

fio małopolska lokalnie

W ramach FIO Małopolska Lokalnie  o mikrogranty do 5 tys. złotych mogą ubiegać się:

Młode organizacje pozarządowe ? działające nie dłużej niż półtora roku

Grupy nieformalne ? składające się z min. 3 osób, realizujące działania społecznie użyteczne

Grupy samopomocowe ? sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

W ramach programu FIO Małopolska Lokalnie podstawowym narzędziem wsparcia są mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi, które wykorzystujemy są  szkolenia, doradztwo oraz animacja.

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z regionu w życie publiczne. Chcemy wspierać finansowo, szkoleniowo i animacyjnie lokalne inicjatywy oddolne oraz zaangażowane w nie osoby.

W ramach programu w kolejnych latach przyznaliśmy dotacje o następujących łącznych kwotach:

Edycja 2014 ? 155 000 zł

Edycja 2015 ? 215 000 zł

Edycja 2016 ? 207 000 zł

Udostępnij