Już wkrótce ponownie będziemy decydować na co wydać 8 milionów złotych

BUDŻET OBYWATELSKI – TO MY DECYDUJEMY, ODDAJĄC GŁOS!

START OD 10 WRZEŚNIA DO 5 PAŹDZIERNIKA

ODLICZAMY!

W tym roku mieszkańcy regionu zgłosili 195 inicjatyw obywatelskich.
Więcej na stronie: