O Kalejdoskopie w Radio KMY rozmawiają Anna Kapusta Koordynatorka Programu i Agnieszka Dudek Wargowska

AUDYCJA

Lokalne Partnerstwa PAFW – Program Polsko­-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce #KalejdoskopPartnerstwa #PartnerstwaPAFW