Fundacja ARTS wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gminami: Myślenice, Dobczyce oraz Siepraw ogłasza konkurs “DZIAŁAJ LOKALNIE 2021” w powiecie myślenickim. Program Działaj Lokalnie wspiera od lat aktywność społeczną dzięki Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – głównego fundatora programu „Działaj Lokalnie”

Chcemy również poinformować, że w tym roku zostaje uruchomiona ścieżka tematyczna pod nazwą Dziedzictwo – Archiwizacja. W ramach ścieżki beneficjenci będą mogli otrzymać wsparcie merytoryczne oraz dofinansować tworzenie archiwów lokalnych. Czas pandemii przyspieszył procesy związane z nowymi technologiami, każdy z nas, przedstawicieli NGO – aby nadal funkcjonować wzmacnia swoje kompetencje cyfrowe, zarówno w komunikacji jak i korzystaniu z różnorodnych narzędzi do archiwizacji “dziedzictwa”, tworzenia ciekawych prezentacji, kolaży etc. – do budowania cyfrowych zasobów.

Miło nam zatem zakomunikować, że ścieżkę Dziedzictwo – Archiwizacja wdrażamy przy współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej – będziemy wspierać beneficjentów programu do tworzenia lokalnych archiwów – warsztatowo i konsultacyjnie, w zakresie, m.in.: jak wykorzystać bezpłatne aplikacje do inwentaryzacji i upowszechniania dziedzictwa lokalnego. Aby ułatwić opowiadanie lokalnych historii wykorzystamy fundacyjną aplikację do digitalizacji i archiwizacji „dziedzictwa lokalnego” EtnoStorię.

W tegorocznym Konkursie, jak co rok, wnioski można składać poprzez generator internetowy w terminie do dnia 21.05.2021.

ZŁÓŻ WNIOSEK

UWAGA
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: Myślenice, Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice, Tokarnia, Siepraw, Lubień, Pcim, Sułkowice.

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu:

Na co można składać projekty?

🔶na tworzenie archiwów lokalnych

 🔶wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności (np. przez odtwarzanie wspólnych tradycji, przekraczanie podziałów między ludźmi, lepsze poznawanie grup mniejszościowych i ich tradycji)

🔶 tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, okazji o charakterze publicznym: przedstawień, wystaw, przestrzeni, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas)

 🔶tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności

🔶tworzenie sieci społecznego wsparcia dla osób lub grup w szczególnej sytuacji (np. osoby starsze, chore, samotne)

 🔶wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne (np. poprzez organizowanie debat, uprzystępnianie informacji publicznej,  wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności – m.in. w wyborach oraz w wydarzeniach publicznych, organizowanie środowisk i grup, których celem jest kontrolowanie działań władz lokalnych i innych instytucji)

 🔶wspieranie atrakcyjności miejscowości/regionu dla mieszkańców i turystów (np. poprzez wspólne tworzenie atrakcji turystycznych)

🔶wspieranie nowatorskich pomysłów, innowacyjności i nastawienia na rozwój (np. poprzez tworzenie lokalnych „inkubatorów pomysłów”, grup i środowisk wspierających nowe idee i rozwiązania)

i wiele, wiele, wiele innych działań!

Organizacje i grupy nieformalne mogą czerpać inspiracje z projektów realizowanych w poprzednich latach. Zapraszamy TUTAJ

ŻYCZYMY POWODZENIA!