21 maja 2022 r. odbyły się organizowane przez Fundacja Arts oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich z Gmina Skała

👉 mieliśmy przyjemność gościć Panie (i Panów) z 15 Kół z Gminy Skała – KGW Cianowice, KGW Maszyce, KGW Smardzowice, KGW Szczodrkowice, KGW Skała, KGW Nowa Wieś, KGW Rzeplin, Koło Gospodyń Wiejskich Minoga, KGW Barbarka, KGW Zamłynie, KGW Stoki, KGW Gołyszyn, KGW Poręba Laskowska, KGW Sobiesęki, KGW Przybysławice oraz znamienitych gości z powiatu proszowickiego – Panie z KGW Szklana i Stogniowice oraz Pana Krystiana Hytrosia – Starostę Powiatu Proszowickiego, Pana Zbigniewa Kwintę – Komendanta PSP oraz Pana Grzegorza Sopalę – Radnego Rady Miejskiej w Proszowicach.

👉 tematem były ubiory – a konkretnie: “Jak się nosi(ła) Skała? Wokół regionalnego i lokalnego dziedzictwa ubioru, stroju, zdobnictwa i wzornictwa”

👉 Panie zdobyły obszerną wiedzę dotyczącą:
☑️historii oraz przemian stroju, wzornictwa i zdobnictwa z terenu gminy
☑️inwentaryzacji, badań i interpretacji dziedzictwa w działaniu, archiwistyki społecznej, archiwistyki cyfrowej oraz oddolnej digitalizacji dziedzictwa
☑️wykorzystywania nowych technologii cyfrowych do ochrony, animacji, zarządzania i marketingu dziedzictwa lokalnego
☑️wykorzystania wiedzy oraz umiejętności praktycznych zdobytych podczas warsztatów do prowadzenia działań na rzecz dziedzictwa w gminie.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie warsztatów: Patryk Rutkowski z Szafa ETNOgrafa, Barbara Gola, wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, który objął patronatem warsztaty

👉 jeśli chcesz aby takie warsztaty odbyły się w Twojej gminie dla Kół z Twojego regionu – napisz do nas: fundacja@arts-fun.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów autorstwa naszej fundacyjnej fotografki Kariny Kiczek