23 października 2022 r. odbyły się organizowane przez Fundacja Arts oraz KGW Szklana certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich z Powiatu Proszowice.

👉 mieliśmy przyjemność gościć Panie z powiatu proszowickiego z 11 Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Szklana, Makocice, Kowala, Łaganów, Jakubowice, Posądza, Książnice Wielkie, Śmiłowice. Przemęczanki, Klimontów oraz Przezwody.

👉 tematem były kobiety – a konkretnie: DZIEŃ KOBIET WIEJSKICH POD HASŁEM “WOKÓŁ REGIONALNEGO I LOKALNEGO DZIEDZICTWA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU POWIATU PROSZOWICKIEGO

👉 Co pojawiło się w programie?:


Część wykładowa – dr Joanna Dziadowiec-Greganić, “Żeńszczyzna – lokalne dziedzictwo kobiet w działaniu” – wprowadzenie do krytycznych studiów nad dziedzictwem, partycypacyjnych badań dziedzictwa w działaniu, antropologii rzeczy, autoetnografii, historii mówionych oraz nurtu interpretacji dziedzictwa w kontekście lokalnych, oddolnych, społecznych działań na rzecz dziedzictwa kobiet
– Patryk Rutkowski, “Krakowskie odzienie dawniej i dziś ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatu proszowickiego”

Część warsztatowo-szkoleniowa – prowadzenie dr Joanna Dziadowiec-Greganić i Agnieszka Wargowska-Dudek.
1. Wprowadzenie do inwentaryzacji, archiwizacji oraz digitalizacji wybranych zasobów lokalnego dziedzictwa (w odniesieniu do dziedzictwa kobiet tworzących organizacje kulturalne i społeczne na terenie powiatu proszowickiego).

2. Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystywania historii mówionych oraz interaktywnych opowieści cyfrowych (digital storytelling) w lokalnych, oddolnych działaniach na rzecz dziedzictwa (w odniesieniu do dziedzictwa kobiet tworzących organizacje kulturalne i społeczne na terenie powiatu proszowickiego).

3. Krótka prezentacja narzędzi do społecznej archiwizacji/oddolnej digitalizacji oraz promocji dziedzictwa (m.in. aplikacja mobilna EtnoStoria, Otwarty System Archiwizacji (OSA) oraz portal Zbiory Społeczne.pl) na przykładzie herstorycznych zbiorów archiwalnych Fundacji ARTS.

4. Warsztaty praktyczne Herstorie proszowickich KGW w oparciu o projekt “Żeńszczyzna – dziedzictwo kobiet. Spadkobierczynie społeczno-kulturowego genu” Fundacji ARTS.

5. Wspólne zaplanowanie procesu inwentaryzacji oraz archiwizacji lokalnego dziedzictwa kobiet tworzących organizacje kulturalne i społeczne na terenie powiatu proszowickiego (m.in. przygotowanie koncepcyjne i organizacyjne, przygotowanie narzędzi – kart inwentarzowych, kwestionariuszy badawczo-archiwizacyjnych, formularzy herstorycznych, zgód RODO itd., wspólne stworzenie pierwszych herstorii).

Część konsultacyjno-dyskusyjna – tematyczne konsultacje etnograficzne, heritologiczne i archiwizacyjne.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie warsztatów: Patryk Rutkowski z Szafa ETNOgrafa, Reginie Musiał, wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Staroście Powiatu Proszowickiego Krystianowi Hytrosiowi, który objął patronatem warsztaty.

👉 jeśli chcesz aby takie warsztaty odbyły się w Twojej gminie lub powiecie dla Kół z Twojego regionu – napisz do nas: fundacja@arts-fun.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów autorstwa naszej fundacyjnej koleżanki Iwony Nowak.