Małe dotacje na wydarzenia w regionie dla Gminy Dobczyce i Gminy Myślenice.

Ogłaszamy Konkurs na Inicjatywy Obywatelskie, zachęcamy organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, liderki i liderów do składania fiszek projektowych i zapoznania się z regulaminem konkursu. Materiały dostępne są na stronie www.arts-fun.pl/Partnerstwa PAFW

Prezentacja Projektów oraz rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się na III Kawiarence Obywatelskiej. Miejsce: Biblioteka Publiczna w Myślenicach. Data: 23 luty 2017 r. Godz. od 16.00 – 19.00.

Zapraszamy również na naszą stronę na FB KALEJDOSKOP PARTNERSTWA

 

Zapraszają  na Konkurs w ramach  KALEJDOSKOPU PARTNERSTW

Lider Partnerstwa : Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS – Ośrodek Działaj Lokalnie.i FIO Małopolska Lokalnie. Realizuje projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Poprzez działalność granatową (od roku 2013) wspiera inicjatywy i pomysły lokalnych NGO / grup realizujących ważne dla lokalnej społeczności.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach: uczestnicząca w: Program Rozwoju Bibliotek, Seniorzy w akcji.
Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców i postrzegane jako najbardziej innowacyjne i przyjazne  “Ciekawe miejsce ciekawych ludzi”. Realizator ciekawych projektów, niekonwencjonalnych wystaw, współorganizator Dobczyckiego Klubu Mam, inicjator Klubu Kulturalnego Kibica.

Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program Równać szanse. Organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym; realizator  programów i projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących zagadnień kultur i edukacji. Skupia niezależnych twórców i animatorów kultury.

Agnieszka Dudek – mobilny doradca. Koordynuje działania 6 mobilnych doradców, których zaprosi do współpracy podczas projektu.

Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk, Izabela Janczak-Bizoń ? Program Liderzy PAFW.
Inicjatorzy i koordynatorzy projektów społecznych. Mają doświadczenie w animowaniu i prowadzeniu grup i działaniach PR.

 

Wypełnij i wyślij fiszkę!

 

FISZKA INICJATYW PARTNERSKICH – DO WYPEŁNIENIA

FISZKA SAMODZIELNA – DO WYPEŁNIENIA

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

REGULAMIN WYBORU INICJATYW